Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINGDOOR

Xưởng 1: 40 TL 31, Thạnh Lộc, Q. 12, Tp.HCM
Xưởng 2: K2-39 đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa,Thành phố Biên Hòa
Showroom    : 639 QL13, phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Showroom 1 : 602 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Showroom 2 : 489 23/10, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa.

<div class=”mapouter”><div class=”gmap_canvas”><iframe width=”600″ height=”500″ id=”gmap_canvas” src=”https://maps.google.com/maps?q=489%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2023/10,%20V%C4%A9nh%20Hi%E1%BB%87p,%20Nha%20Trang&t=k&z=13&ie=UTF8&iwloc=&output=embed” frameborder=”0″ scrolling=”no” marginheight=”0″ marginwidth=”0″></iframe><a href=”https://embedgooglemap.net/124/”></a><br><style>.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}</style><a href=”https://www.embedgooglemap.net”></a><style>.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}</style></div></div>